Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Käynnissä olevat hankkeet

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi

Hankkeen kohteena on Kuusamoon suunniteltu biotalouden tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusympäristö, ”Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi”. Hanke sisältyy laajaan Koillismaan alueen Hiiliviisaan biotalouden hankesalkkuun, jossa yhdistyvät elinkeinoelämän, asumisen, koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rajapinnat. Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi tulee palvelemaan sekä alueen yrityksiä että eri alueiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ja toimimaan innovaatioalustana mm. uusille biopohjaisille tuotteille ja rakentamisen, digitalisaation ja kiertotalouden ratkaisuille.

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi liittyy tiiviisti seuraaviin Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan kärkiteemoihin: älykäs bio- ja kiertotalous, vähäpäästöinen energia, metsien hiilinielut sekä yhteistyön ja sektorirajat ylittävien toimintamallien tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi tiekartassa korostuvat monialainen TKI-toiminta, uudet symbioosit ja ekosysteemien rakentaminen, jotka ovat tämän hankkeen ytimessä.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-30.6.2023 ja sen kokonaisbudjetti on 586 066 €. EAKR:n ja valtion rahoitusosuus on 80 % tuensaajan omarahoitusosuus 20 % kokonaiskustannuksista. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Marjo Kämäräinen

Kalalle! -hanke

ely_keskus_logo.png  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpgeu_kalatalousrahasto_logo.jpg  meri_kalatalousrahasto_logo.png

 

Hankkeessa tavoitellaan kala-alan jatkuvuuden turvaamista Koillismaalla sekä kala-alan koulutus- ja ammattitutkintomahdollisuuksiin liittyvän tiedon lisäämistä alueen peruskoulun päättäville nuorille sekä alle 30-vuotiaille työllistettäville nuorille.

Yhteistyössä paikallisten kala-alan toimijoiden (kalastajien, kalankasvattajien, kalajalostajien, myyjien sekä kalastusmatkailutoimijoiden), työllisyyspalveluiden sekä yläkoulujen kanssa nuorille järjestetään mahdollisuus tutustua monipuolisesti kala-alan koulutus- ja työmahdollisuuksiin.

Hanke on pilotti, jossa testataan Kuusamossa ja Taivalkoskella nuorten tavoittamiseksi ja työllistymiseksi kala-alalle erilaisia toimintamalleja, jotka ovat onnistuessaan tämän pilotin jälkeen sovellettavissa laajemmallekin maantieteelliselle alueelle.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2021 – 31.5.2022. Toteutusalueena pilotissa on Kuusamo ja Taivalkoski, ja jatkossa toimintamallia ja saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla. Hankkeen päätoteuttajana on Naturpolis Oy. Rahoituksen on myöntänyt Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. 

Hankekoordinaattori

Anna Saarela

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle -hankkeessa tavoitellaan saavutettavuuden palauttamista koronakriisiä edeltävälle tasolle sekä sen kasvua jatkossa ”uuden normaalin” terveysturvallisuus-ympäristössä. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen työpakettiin. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät saavutettavuuden palauttamiseen yhteistyössä matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden ja Visit Finlandin kanssa tehtyjen toimenpiteiden avulla. Markkinointitoimenpiteissä hyödynnetään erityisesti digitaalisia kanavia ja viestitään myös terveysturvallisesta matkailusta. Markkinointitoimenpiteitä kohdennetaan myös venäläisten omatoimimatkailun elvyttämiseksi. Hankkeen aikana luodaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja terveysviranomaisten kanssa Ruka-Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Syötteelle turvallisia matkailukäytäviä sekä paikalliset poikkeusolo- ja varautumissuunnitelmat turvaamaan terveysturvallinen matkailu alueella.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 – 31.12.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 441 115 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 7,63 %, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12,37 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu Ry, Taivalkosken matkailuyhdistys Ry, Syötteen matkailuyhdistys Ry ja Matkalle Sallaan Ry. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja: 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Tessa Suopanki

Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi

 

 

   ely_keskus_logo.png         eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg

 

Ajankohtaista: 

Hankkeen ensimmäisessä työpaketissa (Metsä- ja puutoimialan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytykset) on järjestetty ryhmäkohtaisia tietoiskuja ja täsmäkoulutuksia, joiden tallenteet pääset katsomaan klikkaamalla linkkiä:
 
20.5.2021 Yhteenliittymien perustaminen ja hallinnointi, katso tästä.
25.5.2021 Yrityksen myynti ja sukupolven vaihdos, katso osa yksi ja osa kaksi
1.6.2021 Hiilijalanjälki ja hiiliviisaus, katso osa yksi ja osa kaksi
 

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa niin, että sillä on valmiudet muodostaa  tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi yhdessä alueen muiden toimialojen kanssa. Tulevaisuuden visiossa metsää hyödyntävät toimialat 1)työskentelevät yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja toistensa erityispiirteet ymmärtäen, 2) viestivät yhdenmukaisesti korostaen metsien kestävää käyttöä, ja 3) hyödyntävät yhteisiä mahdollisuuksia toimialoille yhteisten haasteiden, kuten rekrytointiongelmien ja sesonkiluonteisuuden, ratkaisemiseksi.

Hankkeen toimenpiteinä ovat ryhmäkohtaiset tietoiskut ja, teematilaisuudet, sparraus sekä selvitystyöt. Hankkeen tuloksena yritykset hallitsevat verkostoitumiseen tarvittavat digitaaliset työkalut sekä tuntevat erilaiset tavat etsiä liiketoimintaverkostoja ja liittyä niihin. Yritykset myös osaavat perustaa ja hallinnoida erilaisia yhteenliittymiä sekä toimia niissä aktiivisina osapuolina. Yritykset myös pystyvät muodostamaan käsityksen kohdealueen markkinatilanteesta sekä sen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista, ja lisäksi mistä ja miten löytää yhteistyökumppani/verkosto kohdemarkkinoilta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021.  Hankkeen kokonaisbudjetti on 128 160,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus), johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 100%:n rahoituksen.

LISÄTIETOJA

Projektipäällikkö Tanja Koukkula

Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen - Gateway to Land of National Parks

 

Osatoteuttajat & PPL & EU-logot kaikki_viimeisin.jpg

Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa on sekä kaikille osatoteuttajille yhteisiä toimenpiteitä että kunkin osatoteuttajan omat työpaketit, joilla tuetaan oman matkailualueen kehitystä osana koko alueen tavoitteiden saavuttamista. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että alue kehittyy siten, että se tunnetaan paitsi kansallispuistoistaan myös laadukkaista palveluistaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 – 31.8.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 3 635 773€. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 14%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 10%. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja osatoteuttajat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut, Oulun yliopisto, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Syötteen Matkailuyhdistys ry, sekä Sallan, Suomussalmen ja Posion kunnat.

Hankkeen toimesta järjestettiin 28.4.2020 Webinaari Intia & Arabiemiraatit -kulttuurikoulutus, jonka videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali tästä.

Hankkeen toimesta järjestettiin 8.6.2020 webinaari Koronaohjeistus majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelutoimijoille. Tilaisuuden videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali alla olevista linkeistä:

Lisätietoja:  

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Anna-Riitta Sulander

TAIVALKOSKEN MATKAILUKOORDINAATTORI

Turo Murtovaara

Luonnontuotteet kansallispuistoihin

Kansainvälinen matkailu on kasvanut nopeasti viime vuosina. Matkailun kasvun odotetaan jatkuvan positiivisena, ja sen painopisteitä tulevat olemaan kesämatkailu, kansallispuistot ja ympäristöarvojen huomioiminen. Nämä, samoin kuin arktisuus, puhtaus, turvallisuus ja aitous ovat arvoja ja trendejä, jotka yhdistävät matkailua sekä luonnontuote- ja elintarvikealaa. Niitä yhdistää villiruoka, joka on Koillismaalla brändätty erityisesti matkailijat ja kansainväliset asiakkaat huomioiden.

Luonnontuotteet kansallispuistoihin -hankkeen tavoitteena on käynnistää kolmen luonnontuotealalla toimivan yrityksen välinen yhteistyö, jonka avulla:

1) luonnontuotealan mikroyritysten liiketoimintaa kehitetään matkailutoimialan rajapintayhteistyön avulla,

2) edistetään yritysten kansainvälisiä myyntivalmiuksia,

3) kehitetään jalostukseen tarvittavien luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuutta ja arvoketjua keruusta loppuasiakkaalle.

Hankkeen rahoituksella on työstetty seuraavat wildfood-tuotteiden esittelyvideot:
Marjarouheet, Karpalorouhe, Mesiangervo, Lipstikka

Hankkeen kokonaisbudjetti on 54 681,34€, josta EU:n ja valtion rahoitusosuus on 32.808,80€. Sekä Koillismaan Leader että Leader Pohjoisin Lappi toimivat hankkeen rahoittajina. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019 - 31.7.2021.Logot ver 2.JPG

Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys

Sähköisten kanavien ja digitaalisten palveluiden avulla yritykset tavoittavat uusia asiakasryhmiä ja voivat parantaa asiakaspalveluaan, liiketoimintamahdollisuuksiaan ja saavutettavuuttaan. Palvelujen kehittäminen vaatii yrityksiltä luotettavia tietoliikenneyhteyksiä, riittävää tieto- ja osaamisperustaa, ajantasaisia laitteita ja ohjelmistoja. Lisäksi toiminnan kehittämisessä yrittäjiä tukisi mahdollisuus digitukeen. Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntyminen avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, mutta haasteena on usein yhteyksien toimivuus harvaan asutulla maaseudulla ja rajan pinnassa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää maaseudulla toimivien yritysten digitalisaation nykyistä tasoa ja kehittämistarpeita. Hankkeessa kartoitetaan digitukipalvelun tarvetta ja koostetaan siihen liittyvä toteutussuunnitelma. Hankkeen aikana järjestetään 2-3 infopäivää tai työpajaa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin liittyen. Monipaikkaisen asumisen ja etätyön tukemiseksi selvitetään potentiaalisten asiakkaiden digitarpeita sekä toisaalta kiinnostusta fyysisiin etätyötiloihin. Valokuitu- ja 4G / 5G –verkkoyhteyksien kattavuutta edistetään yhteistyössä operaattorien kanssa. Tavoitteena on selvittää myös halukkuutta kylien ja taajamien markkinaehtoiselle tai esimerkiksi osuuskuntaan perustuvalle valokuituyhteydelle. Hankkeen tuloksena saadaan lisätietoa, mitä puutteita on maaseudulla toimivien yrittäjien digiosaamisessa tai infrassa ja mikä estää yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Kuntiin ja kyliin saadaan jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten selkeä näkemys digitaalisuuteen liittyvistä kehittämistarpeista.

Hanke toteutetaan Kuusamossa ja Taivalkoskella 15.5.2021 -31.3.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 133 724 euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta 127 400 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 -ohjelmasta.

MAASEUTUYRITYSTEN DIGITALISAATIOSELVITYS

Projektipäällikkö Tauno Korpela

Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi

ely_keskus_logo.png    Posio logo.jpg  Pudasjärvi_uusi.png   KAO_Kuusamo_UUSI_VÄRI-01 (002).pnglogo osao.png  ksak-logo-vari-vaaka-iso.jpg   Vipuvoimaa 2014-2020.jpg  EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png  

JobBoost-hankkeessa haetaan laaja-alaisesti ratkaisuja Koillismaan työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen toimilla edistetään työnhakijoiden tavoitettavuutta sekä ohjautumista työhön, koulutukseen sekä muihin palveluihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:
 • Tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen palveluihin ja työpaikkoihin huomioiden erityisryhmien (kuten nuoret ja maahanmuuttajat) erityistarpeet.
 • Vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin
 • Vastata kohtaantohaasteisiin ja parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta

Hankkeessa on kolme työpakettia:

TP1: Palveluprosessin kehittäminen
Palveluprosesseja kehitetään rakentamalla alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja, joilla sitoutetaan eri toimijoita kehittämään työllisyyspalveluihin liittyvää yhteistyötä palvelemaan tehokkaammin ja joustavammin työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeita. Paikallisia kumppanuusmalleja rakennetaan Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle. Osiossa kehitetään myös duuniagenttitoimintamallia.

TP2: Koulutusagenttitoiminnan kehittäminen
Työpaketin toimenpiteet liittyvät koulutusagenttitoiminnan kehittämiseen. Toiminnan tarkoitus on kartoittaa ja vastata niin työnhakijoiden kuin työnantajien osaamisen kehittämistarpeisiin yksilöllisesti ja joustavasti. Koulutusagentit tekevät tiivistä yhteistyötä duuniagenttien kanssa. Työpaketin toimenpiteitä toteuttavat Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.

TP3: Osaavan työvoiman rekrytointi
Osaavan työvoiman rekrytointia edistetään alueen työmahdollisuuksia markkinoimalla sekä rekrytointi- ja
asettautumismalleja kehittämällä. Toimenpiteissä huomioidaan erityisesti kansainväliseen rekrytointiin liittyvät
erityispiirteet. Toimenpiteitä toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla.

Kaikkiin päätavoitteisiin liittyy kunta- ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön kehittäminen sekä paikallistuntemuksen hyödyntäminen työllisyyteen liittyvissä prosesseissa. Tavoitteena on luoda pysyviä kumppanuusmalleja ja mielikuvaa yhtenäisestä työssäkäyntialueesta. 

Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy, osatoteuttajina Kainuun ammattiopisto Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pudasjärven kaupunki ja Posion kunta. Hanketta toteutetaan Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion alueella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,95 milj. euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitusta 1,56 milj. euroa (80%). Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 – 30.4.2023. 
 

Lisätietoja:  

TYÖLLISYYSPÄÄLLIKKÖ

Jouni Korhonen

MaitoNet -hanke

eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg  ely_keskus_logo.png

MaitoNet -hankkeen pääkohderyhmän muodostavat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion maitotilayrittäjät. Hankkeen keskeisenä perustana on alueella toteutettu Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys.

Hanke tarjoaa koulutusta maatilayrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen osa-alueina asiakkaat, talous, prosessit, sekä oppiminen ja osaamisen. Hankkeen koulutuksiin sisältyvät osiot maatilan sukupolvenvaihdokseen, tilusjärjestelyihin, biokaasuntuotantoon, sekä yrittäjien työhyvinvointiin liittyvistä koulutuksista. Tärkeän osuuden hankkeenkokonaisuudessa oppimisen ja vertaistuen osalta muodostavat yrittäjien keskinäiset tapaamiset, sekä sidosryhmätapaamiset.

Hankkeen tuloksena kohderyhmän johtamistaitojen, yhteisöllisyyden, sidosryhmäsuhteiden, sekä työhyvinvoinnin parantumisen myötä luodaan edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Tilusjärjestelyistä ja biokaasutuotannosta tiedottaminen avaa uusia mahdollisuuksia toteutettavaksi oman liiketoiminnan kannattavuuden tueksi. SPV:stä jaettava tieto edistää vaihdoksia ja sitä kautta myös investointeja.

Hankkeen kesto on 1.1.2020 - 30.6.2022 ja varsinainen toiminta-aika 24 kk. Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 500,40 eur, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 179 550,36 eur, ja yksityisrahoituksen osuus on 19 950,04 eur.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Hannu Virranniemi

Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle

 KeMa logot yhdessä (002).png

Matkailu on kansainvälinen toimiala, jossa yritykset joutuvat jatkuvasti sopeutumaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Huoli ilmastonmuutoksesta aiheuttaa nopeita reagointitarpeita. Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -kehitysohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland (STF) -merkin. Yritysten ja destinaatioiden vastuullisuustyön tueksi tarvitaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Suomussalmella selkeästi lisätukea, jotta kestävän kehityksen edistämiseksi vaadittava työ saadaan alulle ja yritykset rohkaistua mukaan.

Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle -hankkeessa toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Suomussalmella ympäristö- ja laatusertifiointeihin valmentavia toimenpiteitä, joihin on tavoitteena saada vähintään 51% matkailuyrityksistä osallistumaan. Lisäksi tavoitteena on lisätä yritysten ja työntekijöiden osaamista ympäristötietoisuudessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja hiilikädenjäljestä tiedottamisessa.

Laadullisena tavoitteena on lisätä hankkeen toiminta-alueen matkailuyritysten välistä yhteistyötä ja kehittää niiden käytäntöjä, tuotteita ja palveluja kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Sitä kautta myös matkailualueiden maine vastuullisina matkakohteina kehittyy asiakkaiden keskuudessa, millä voidaan varmistaa yritysten ja alueiden kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Hankkeeseen osallistuvat matkailualueet tekevät jo yhteistyötä matkailun kehittämisessä, mutta hankkeen ja yhteisen kehittämistavoitteen myötä sitä pyritään edelleen tiivistämään.

Hankkeen kesto on 15.04.2020 - 31.12.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 156 244,40 eur, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 124 995,52 eur, ja yksityisrahoituksen osuus on 31 248,88 eur.


 Hankkeen esittelymateriaalia

 • Hankkeen esittelytilaisuus Taivalkoskella ke 13.5.2020. Webinaarin videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali tästä.
 • Hankkeen ja tulevien toimenpiteiden esittely, Sustainable Travel Finland -tapaaminen ke 3.6.2020. Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy tästä.
 • Hankkeen esittely loppuseminaarissa Rukan Salongin Kultalassa 17.11.2021. Esitysmateriaali löytyy tästä. 

 


 

Tapahtumat ja webinaarit

Vastuullisen matkailun valmennus -webinaarien tallenteet 26. ja 28.5.2020: 

Sustainable Travel Finland työpajat 

Vastuullisen matkailun valmennukset 5.10.2020, joissa valmentajana toimi keväälläkin Sustainable Travel Finland -valmennukset vetänyt Anu Nylund Mood of Finland.

Tutustu päivän sisältöihin alla olevista linkeistä: 

Esteettömän matkailun mahdollisuudet 30.11.2020

Energiatehokkaita ratkaisuja matkailuyrityksille -webinaari 8.2.2021:

Ilmastonmuutos ja matkailun hiilijalanjälki 8.4.2021

Kasvata tuottoa, vaali luontoa -vähähiilisyysoppaan lanseeraustilaisuus 25.5.2021

Kohti toimivampaa jätehuoltoa Kuusamossa 16.6.2021

Paikallisuus ja kulttuuri matkailutuotteissa ja -palveluissa 10.9.2021

 Matkailun hiilijalanjälkilaskurin käyttökoulutukset/työpajat

Oppaana meijän metissä -kestävää metsänhoitoa ohjelmapalvelutoimijoille

 


 

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

 

Matkailijan etiketti

Hanke on toimittanut yhteistyössä Gateway to Land of National Parks -hankkeen, Metsähallituksen luontopalveluiden, Oulun yliopiston ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa Matkailijan etiketin, joka ohjaa Kuusamon, Taivalkosken, Suomussalmen, Pudasjärven, Posion ja Sallan vierailijoita toimimaan vastuullisesti.

Matkailijan etiketti on helposti ymmärrettävä ohjeistus matkailijoille alueen käyttäytymissäännöistä, kulttuurista ja hyvistä tavoista. Etiketin tavoitteena on parantaa matkailun kestävyyttä alueella ja se on vapaasti yritysten käytettävissä. Materiaalia voi lisätä verkkosivuilleen, sosiaaliseen mediaan tai hyödyntää vaikkapa huoneentauluna, infolehtisenä tai mökkikansiossa.

Saat materiaalit käyttöösi täältä:

Printattuja esitteitä (fi, eng, ru, fr, es, de) saat käyttöösi pyytämällä sähköpostilla osoitteesta jenni.kallioniemi@naturpolis.fi.

 


 

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon

Hanke on toimittanut yhteistyössä Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa-hankkeen ja Lapin liiton kanssa Kasvata tuottoa vaali luontoa-oppaan vähähiiliseen loma-asuntoon. Oppaan tarkoituksena on auttaa ja opastaa loma-asuntojen omistajia tekemään ilmasto- ja ympäristöystävällisiä valintoja majoituskohteisiinsa. 

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon Kuusamo (lataa pdf)

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon Taivalkoski (lataa pdf)

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon Suomussalmi (lataa pdf)

 


 

Kestävän matkailun suunnitelmat

Alueelliset kestävän matkailun suunnitelmat ovat osa destinaatiotason Sustainable Travel Finland -ohjelmaa ja toimivat pohjana alueiden kestävyystyölle. Voit tutustua hankealueen suunnitelmiin täällä:

 


 

 

Kestävän matkailun kyselytutkimus

Kesällä 2020 toteutettiin kuluttajakysely, jolla selvitettiin matkailijoiden näkemyksiä Land of National Parks -alueen matkailun kestävyydestä. Tuloksista laadittiin raportti, jossa keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat viestintä, kierrätys sekä paikallisuuden ja kulttuurin esiin tuominen tuotteissa ja palveluissa.

Kestävän matkailun kuluttajakyselyn raportti.pdf

 


 

Tapahtumien sertifiointimahdollisuuksien selvittäminen

Raportissa käydään läpi tapahtumajärjestäjien vastuullisuussertifioinnin mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja hankealueella. Lisäksi käsitellään muita keinoja vastuullisuuden edistämiseen ja alalla jo käytössä olevia leimoja ja aiheeseen liittyviä hankkeita.

Tapahtumien sertifiointimahdollisuudet.pdf

 


 

Ilmastonmuutoksen perusteet -verkkokurssi

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tarjoaa Koillismaan alueen matkailuyrityksille ’Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle’ –hankkeen kautta mahdollisuuden suorittaa Ilmastonmuutoksen perusteet -verkko-opintojakso. Tämä yhden opintopisteen laajuinen kokonaisuus suoritetaan täysin verkossa oman aikataulun mukaisesti. Tekninen toteutus on tehty mahdollisimman helpoksi ja mukavaksi käyttää. Opintojaksolla käydään läpi ilmastonmuutos ilmiönä, maapallon keskilämpötilan nousun vaikutukset, päästövähennystavoitteet sekä katsaus erilaisiin ratkaisuihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Pääset suorittamaan kurssin täältä: Edukamu: Ilmastonmuutos

Jos sinulla on kysyttävää tai haasteita kurssin suorittamisessa, ota yhteyttä Silja Keräseen: silja.keranen@kamk.fi

LISÄTIETOJA:

Projektikoordinaattori Jenni Kallioniemi

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit - esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS)

 

 ely_keskus_logo.png  eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpgoulun+yliopisto_logo_fin.jpg LUKE logo.jpg

 

Hankkeen toimesta järjestettiin Paikallisen hiilikompensaation mahdollisuudet matkailutoimijoille ja maanomistajille Koillis-Suomessa -webinaari keskiviikkona 14.4.2021. 

Esitysmateriaalit:

A.Saarela_Hanke-esittely.pdf

K.Tervo-Kankare_Ilmastonmuutos ja matkailun hiilijalanjälki.pdf

H-L.Pesonen Matkailuyrityksen hiilijalanjäljen laskenta.pdf

E. Hilasvuori_Metsien mahdollisuudet hiilensidonnassa ja kompensaatiossa.pdf

T.Eerikäinen_Suomessa toimivia kompensaation tuottajia .pdf

Matkailutoimialaan kohdistuu runsaasti painetta pienentää sen hiilijalanjälkeä. Maa- ja metsätalousyrityksillä on mahdollisuus tarjota ratkaisuja matkailutoimialan tarpeisiin ja samalla kehittää uudenlaista luontoympäristöihin perustuvaa palveluliiketoimintaa, kuten hiilikompensaatiokauppaa.

Kotimaiseen hiilikompensaatiokauppaan kohdistuu tällä hetkellä suurta kiinnostusta, mutta toiminnan laajamittaisemmaksi käynnistämiseksi tarvitaan luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Avoimuus ja luotettavuus on oltava toiminnan ja viestinnän ytimessä, jotta toiminnalle saadaan laaja hyväksyttävyys.

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit - esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hankkeen tavoitteena on selvittää Koillis-Suomeen parhaiten soveltuvia kompensaatiomalleja. Näiden mallien kehittäminen on ilmastovaikutusten ja ympäristötietoisuuden kasvun vuoksi välttämätöntä matkailusektorille, ja niiden avulla voidaan myös kehittää maaseudun elinvoimaa. Pitkällä tähtäimellä kotimaisia vaihtoehtoja tarjoava hiilikompensaatiokauppa tulee olemaan kilpailu- ja imagoetu kohdealueille.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin: TP1. Esiselvitys, TP2. Kompensaatiomallien arviointi, TP3. Tiedonkeruu matkailijoilta ja yrityksiltä, ja TP4. Paikallisen kompensointimallin suunnittelu.

Hanke toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä ajalla 1.1.2021 - 31.12.2022. Toteuttajina ovat Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto, ja lisäksi tehdään yhteistyötä Pudasjärven Kehityksen, alueen matkailuyhdistysten, puutoimialayhdistyksen, Metsäkeskuksen sekä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen varsinainen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven/ Syötteen matkailuyrittäjät, yksityiset metsätalouden harjoittajat sekä kohdealueen muiden toimialojen yritykset.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 745,52 euroa  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen (Euroopan unionin osuus + valtion osuus) ohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020. Myönnetty tuki on 100 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.  

 

LISÄTIETOJA:

Hankekoordinaattori Anna Saarela

Nuoret urapolulle (NUORA) -hanke

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngVipuvoimaa 2014-2020.jpgely_keskus_logo.png

 

Oletko alle 30-vuotias? Haetko töitä?

Jos vastasit kyllä, jätä yhteydenottopyyntö Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeelle. Otamme sinuun yhteyttä kahden arkipäivän kuluessa.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä.

Lue lisää tästä, jos homma tahmaa työkuvioiden suhteen.

 

Työnantaja – oletko kiinnostunut alle 30-vuotiaan työntekijän palkkaamisesta?

Kuusamon kaupunki edistää nuorten alle 30-vuotiaiden työllisyyttä osoittamalla alueen yrityksille tukea nuorten palkkauskustannuksiin. Kaupunki maksaa tukea niille työnantajille, jotka palkkaavat työttömän alle 30-vuotiaan kuusamolaisen nuoren vähintään kolmen kuukauden pituiseen työsuhteeseen. Tukea hallinnoi Naturpolis Oy.

Lisätietoja projektikoordinaattori Tiia Kallungilta p. 0400 174 242

Katso ohje tästä.      Täytä ja tulosta hakulomake tästä

Taivalkosken kunnan työnantajille tarjoamista tuista löytyy lisätietoa täältä.

Nuoret urapolulle (NUORA) -hankkeen tavoitteet

Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Kuusamossa ja Taivalkoskella. Tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia uusia joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin. Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on kehittää monialaista yhteistyötä kuntien, alueen oppilaitosten, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. 

1) Nuorten työllistymiseen liittyvät tavoitteet
- Kuusamossa ja Taivalkoskella työttömänä olevien alle 30-vuotiaiden nuorten täystyöllisyys
- Mahdollisuus sujuvaan siirtymiseen työelämään
- Työtä tukevaa koulutusta joustavasti työn ohella
- Mahdollisuus työllistyä ja kouluttautua kotipaikkakunnalla
- Ohjaus muihin palveluihin ja koulutukseen

2) Yritysten työvoiman tarpeisiin liittyvät tavoitteet
- Mahdollisuus saada yritykselle paikallista, alueelle sitoutunutta työvoimaa
- Tuki työntekijöiden osaamisen kehittymiselle nuorille suunnatun työllistymistä edistävän koulutuksen avulla
- Työllistämiskynnyksen alentuminen

Toimenpiteet:
Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on suunnitella yhdessä nuorten kanssa jokaiselle oma henkilökohtainen työllistymisen polku ja seurata työllistymisen toteutumista. Keskeisinä toimenpiteinä on myös auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja alentaa yritysten työllistämiskynnystä. Toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

Työpaketti 1: Nuorten työllistymistä toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 2: Yritysten työvoiman saantia toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 3: Hankkeen yleiset, nuorten työllistymistä ja yritysten työvoiman saantia tukevat toimenpiteet.

Hanke toteutetaan ajalla 01.08.2018 - 31.01.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 482 745 eur, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR:n ja valtion rahoitusta 386 196 eur (80%). Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 96 549 eur (20%). 

 NUORET URAPOLULLE (NUORA) -HANKE

Projektikoordinaattori Tiia Kallunki

Ordinary Man in a Great War

Karelia_logot_yhteistyöhanke_FI.jpg Euroregion logo .jpgKUHMO-logo_siniharmaa.jpg  Suomussalmi logo_2.jpg
 
Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin on yhteinen rikas kulttuuri- ja sotahistoria, sekä pitkä rauhanajan kumppanuus, mikä tekee alueesta vetovoimaisen ja houkuttelevan myös matkailullisesti. Historiakohteita ei tunneta, ne ovat usein hankalasti saavutettavissa olevia yksittäisiä käyntikohteita, eikä niitä hyödynnetä matkailumarkkinoinnissa niin paljon kuin olisi mahdollista. Sotahistoriaan liittyy paljon tarinoita ja ihmisiin tai paikkoihin liittyvää erityistä tietoa, jolla voidaan täydentää virallista historiaa ja saada siten historiakohteita nostettua esiin matkailijoille kiinnostavalla tavalla. 
 
Ordinary Man in a Great War -hankkeen tavoitteet:
 
•Yhdistetään Suomen ja Venäjän puolen sotahistoriakohteet matkailulliseksi rengasreitiksi. Tuotteistetaan yksittäiset sotahistoriakohteet tuoteperheeksi ja kerätään niihin liittyviä tarinoita, joita hyödynnetään kohteiden ja rengasreitin nykyaikaisessa markkinoinnissa. Tuodaan kohteet ja reitti osaksi kansainvälistä matkailumarkkinointia.
•Parannetaan matkailutoimijoiden tietoutta sotahistoriakohteista ja kehitetään kulttuuritoimijoiden osaamista ja näkemystä historiakohteiden matkailullisesta markkinoinnista -> matkailijoiden määrän lisääminen
•Parannetaan yksittäisten kohteiden rakenteita ja laatua erityisesti Venäjän puolella: rakentamista ja korjaustöitä sekä näyttelyitä oheismateriaaleineen.
 
Tätä hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 30.6.2022, ja kustannusarvio 607 440€, josta Suomen osuus n. 200 000 €.  Rahoitusosuudet ovat:  Karelia CBC 90%  546 696€, Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski) 5 000€, Suomussalmi  3 000€, Kuhmo  3 000€, Euroregion ry  3 000€, Venäläiset partnerit  46 744€.
 
Karelia CBC -ohjelma

LISÄTIETOJA:

Projektikoordinaattori Mika Viitanen

Tastes from Finland - Elintarvikeyritysten viennin edistämishanke

eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpgely_keskus_logo.png 

Luontoympäristö, pohjoisen eksotiikka ja luonnontuotteiden erityislaatuisuus luovat mahdollisuuksia menestystuotteiden kehittämiseen Aasian markkinoille. Suomalaiset premium -tuotteet sopivat vietäväksi ostovoimaisiin ja korkealaatuista ruokaa arvostaviin maihin, kuten Japaniin. Hankealueella on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa.  

Hankkeen tavoitteena on alueen elintarviketuotannon elinvoimaisuuden edistäminen yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia parantamalla. Hankkeessa tehdään markkinaselvitys, jonka perusteella haetaan potentiaalisia japanilaisia yhteistyökumppaneita. Hankeaikana yritykset tekevät tutustumis- ja tiedonkeruumatkan Japaniin FOODEX -messuille. Matkan tarkoituksena on lisäksi tavata selvityksen perusteella valikoituneita yhteistyötahoja Tokiossa sekä testata yritysten tuotteiden vastaanottoa Japanissa ja saada arvokasta palautetta tuotekehitykseen.

Hankkeen toteuttaja on Naturpolis Oy ja yritysryhmään kuuluu viisi elintarvikealan yritystä alueelta. Hankkeen kesto on 1.11.2020 - 31.5.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 43 842€, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 32.882€, ja yksityisrahoituksen osuus on 10.960€.

LISÄTIETOJA:

Hankekoordinaattori Anna Saarela

Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo

Tiedon hyödyntäminen on yhä tärkeämpi kilpailutekijä matkailutoimialalle. ”Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo” -hankkeen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa alueen matkailuyrityksille matkailualueen yhteistä tiedolla johtamista, tiedon hankintaa, hallintaa ja ennakointia kehittämällä. Hankkeessa luodaan kehitystyön ohjaamiseksi toimintamalleja dokumentointiin, mittaamiseen ja seurantaan. Hankkeen loputtua alueen yrityksillä on käytössään yhteinen dashboard, johon tuotetaan ja jaetaan dataa kaikkien hyödynnettäväksi. Tiedon hyödyntämisen osaaminen alueella lisääntyy, ja toiminnan suunnittelu kysynnän muutosten mukaan mahdollistuu.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 -31.8.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 174 320 €. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 15 % ja yksityinen rahoitusosuus 5 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimii Ruka-Kuusamo Matkailu Ry.

Lisätietoja:

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Tarja Kivilahti

Työelämäaktivaattorit Kainuussa ja Koillismaalla oppimisen ekosysteemin rakentajina

Työelämäaktivaattorit Kainuussa ja Koillismaalla oppimisen ekosysteemin rakentajina – hankkeessa tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sijoittumista alueen yrityksiin ja tukea jatkuvan oppimisen toteutumista työpaikolla. Hanke on tarkoitettu kaikille yrityksille, joilla on tarvetta saada uusia osaajia, kouluttautua ja kehittää toimintaansa.

Hankkeessa työelämäaktivaattorit tekevät yrityskäyntejä, joissa keskitytään kolmeen teemaan:

  • Käydään läpi yrityksen työvoiman tarvetta ja pyritään lisäämään opiskelijoiden sijoittumista yritykseen harjoittelijoiksi, opinnäytetyön tekijöiksi tai työntekijöiksi.
  • Käydään läpi yrityksen koulutus- ja osaamistarpeita ja etsitään niihin ratkaisuvaihtoehtoja.
  • Käydään läpi yrityksen kehittämistarpeita tuote- ja palvelukehityksen osalta ja etsitään niihin ratkaisuja.

Jokaiselle yrityksille tehdään suunnitelma- tiekartta, jossa on koottuna toimenpide-ehdotuksia osaamisen kehittämisestä ja osaajien saamisesta. Hankkeen palvelu on yrityksille ilmaista.

Hankkeesta vastaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Koillismaan kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Hankeaika on 1.6.-31.12.2021.

Hanketta rahoittaa Suomen Itsenäisyyden rahasto, SITRA.  Työelämäaktivaattorit- hanke on yksi kahdeksasta Sitran rahoittamasta hankkeesta, jotka pilotoivat uutta osaamisjärjestelmää eri puolilla Suomea. Niissä kehitetään verkottunutta yhdessä oppimista, osaamisen uudistumista ja innovaatioiden syntymistä. Lisätietoa Sitran Osaamisen aika -projektista täällä.

Lisätietoa hankkeesta: TKI-johtaja Mikko Keränen 044 7101 620

Hankkeet, joissa Naturpolis Oy osatoteuttajana

 
 
 

Hankkeiden loppuraportit

Hanketoiminnasta vastaava yhteyshenkilö

Aluekehityspäällikkö

Kirsi Kuosku
X