Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Käynnissä olevat hankkeet

Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen - Gateway to Land of National Parks

 

Osatoteuttajat & PPL & EU-logot kaikki_viimeisin.jpg

Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa on sekä kaikille osatoteuttajille yhteisiä toimenpiteitä että kunkin osatoteuttajan omat työpaketit, joilla tuetaan oman matkailualueen kehitystä osana koko alueen tavoitteiden saavuttamista. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että alue kehittyy siten, että se tunnetaan paitsi kansallispuistoistaan myös laadukkaista palveluistaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 – 31.12.2021, ja sen kokonaisbudjetti on 3 635 773€. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 14%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 10%. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja osatoteuttajat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut, Oulun yliopisto, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Syötteen Matkailuyhdistys ry, sekä Sallan, Suomussalmen ja Posion kunnat.

Hankkeen toimesta järjestettiin 28.4.2020 Webinaari Intia & Arabiemiraatit -kulttuurikoulutus, jonka videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali tästä.

Hankkeen toimesta järjestettiin 8.6.2020 webinaari Koronaohjeistus majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelutoimijoille. Tilaisuuden videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali alla olevista linkeistä:

Lisätietoja:  

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Tessa Suopanki

PROJEKTISUUNNITTELIJA

Anna-Riitta Sulander

TAIVALKOSKEN MATKAILUKOORDINAATTORI

Turo Murtovaara

ADVENT - Adventure tourism in vocational education and training

 

Erasmus.jpg   LOGO advent.jpg        naturpolis_logo_keskikoko.jpg

 

ADVENT (Adventure tourism in vocational education and training) on Islannin johdolla toteutettava adventure-matkailun koulutuksen kehittämishanke, jonka eritystavoitteena on kehittää elinkeinoelämälähtöistä matkailukoulutusta. Suomesta hankepartnereina mukana ovat Naturpolis Oy, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK Oy ja Kainuun ammattiopisto KAO. 

Hankkeen päätavoitteena on kehittää koulutussektorin ja matkailualan toimijoiden välistä yhteistyötä, minkä seurauksena matkailukoulutukseen testataan ja otetaan käyttöön uusia kursseja, jotka on suunniteltu erityisesti matkailuyritysten tarpeista lähtien.  

Tavoitteena on hankkeen aikana kehittää 9 uutta opetusmoduulia: kolme moduulia jokaisessa kolmessa hankkeeseen osallistuvassa maassa (Islanti, Skotlanti ja Suomi). Naturpoliksen vastuulla on toimia yritysten ja oppilaitosten välisenä kontaktipintana hankkeessa ja edistää näiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä tarkastella hankkeessa kehitettävien innovatiivisten ratkaisujen vaikutuksia alan yrityksiin.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-31.8.2020 ja kokonaisbudjetti 367 521 €.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaisa Soppela

SoteNoste - PK-yrittäjän tuki sote-muutoksessa

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png         VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg     ely_keskus_logo.png

pudasjarvi_turkoosi.png         K-logo_cmyk_300dpi.jpg

 

Tämän hankkeen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan (sote-ala) suuri rakennemuutos, joka johtuu väestön ikääntymisestä, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa. Rakennemuutos lisää yrittäjien osaamistarvetta yritysten muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa, digitalisuuden haltuun ottamisessa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Sotealan rakennemuutos ja digitalisaatio muuttavat yritysten toimintakenttää, toimintamalleja ja osaamistarpeita. Soteuudistus ja digitalisaatio vaativat PK-yrityksiltä muutoskykyä, jotta toimintaedellytykset kehittyvät suotuisasti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää koillismaalaisten ja Pudasjärven alueen sote- ja hyvinvointialan yritysten valmiuksia vastata alan rakennemuutokseen. Valmiuksia lisätään muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa ja digitaalisten asiakaslähtöisten prosessien kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään uutta yritysten verkostomaista toimintamallia alueellisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on, että uusi osaaminen ja uusi toimintamalli edistävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä ja vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutostilanteessa.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista, joista ensimmäisessä vahvistetaan yrittäjien tietoa ja valmiuksia vastata sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Toisessa työpaketissa kehitetään yrittäjien muutosjohtamisen liiketoiminnan osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Työpaketissa valmennetaan yrittäjiä muun muassa digitalisaation hyödyntämiseen asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelussa. Kolmannessa työpaketissa selvitetään ja kehitetään verkostomaisia toimintamalleja alueen tarpeiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden työpakettien avulla nostetaan yritysten valmiuksia toimia muutostilanteessa.

Hankkeen tuloksina yritykset tunnistavat sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet. Yritysten muutosjohtamisen ja
liiketoiminnan osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä kehittyy. Yritysten valmiudet johtaa muutosta parantuvat, mikä lisää työhyvinvointia ja parantaa työssä jaksamista. Hankkeen aikana yritysten palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisiksi ja yritykset osaavat hyödyntää digitaalisuutta kilpailukykynsä parantamiseksi. Hyvinvointi- ja sotealan yritykset verkostoituvat alueen tarpeiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja hyödyntävät ja hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaationa tuoden osaamista asiantuntijatahoilta. Kehittämisyhtiö Naturpolis ja Pudasjärven kaupunki ovat hankkeessa osatoteuttajia vastaten yritysten verkostoitumistyöpaketista.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018 – 31.12.2020, ja sen kokonaisbudjetti 261 073 €. Omarahoitusosuus koostuu Kajaanin ammattikorkeakoulun, Naturpoliksen ja Pudasjärven kaupungin osuuksista. Hankkeesta 80% rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:

Yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen

Älyliikenne 2020

 

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg        Vipuvoimaa 2014-2020.jpg       PPL-kuvana.jpg     Micropolis_logo.jpg

 

Hankkeen päätoteuttaja on Iin Micropolis Oy ja osatoteuttajana Naturpolis Oy. Hankkeessa  yhdistetään erikoistumis- ja osaamisalueina Iin Micropolis Oy:n osaaminen vähähiilisyysasioissa ja Naturpolis Oy:n osaaminen Koillismaan matkailussa. Hankkeessa hyödynnetään älyliikennettä Koillismaa – Ii -alueen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi. Hankkeessa sujuvoitetaan sekä matkailuliikennettä että työmatkaliikennettä älykkäiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Yrityksiä autetaan tiedotuksen kautta kehittämään älykkään liikenteen mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja ja ottamaan osansa kasvavista liikenteen markkinoista. Liikkumisen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta parannetaan älykkäiden ratkaisujen avulla.  

Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 31.12.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 439 600 eur, ja Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä 307 720 eur (70%). Muu rahoitus koostuu kuntien ahoituksesta (24,31%) sekä yksityisestä rahoituksesta (5,69%). 

Naturpolis Oy:n budjetti on yhteensä 189 600 eur, johon on myönnetty EAKR-rahoitusta 129 600 eur, ja kuntarahoitusta 60 000 eur.

 

 

PROJEKTISUUNNITTELIJA

Tauno Korpela

Nuoret urapolulle (NUORA) -hanke

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngVipuvoimaa 2014-2020.jpgely_keskus_logo.png

 

Oletko alle 30-vuotias? Haetko töitä?

Jos vastasit kyllä, jätä yhteydenottopyyntö Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeelle. Otamme sinuun yhteyttä kahden arkipäivän kuluessa.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä.

Lue lisää tästä, jos homma tahmaa työkuvioiden suhteen.

 

Työnantaja – oletko kiinnostunut alle 30-vuotiaan työntekijän palkkaamisesta?

Kuusamon kaupunki edistää nuorten alle 30-vuotiaiden työllisyyttä osoittamalla alueen yrityksille tukea nuorten palkkauskustannuksiin. Kaupunki maksaa tukea niille työnantajille, jotka palkkaavat työttömän alle 30-vuotiaan kuusamolaisen nuoren vähintään kolmen kuukauden pituiseen työsuhteeseen. Tukea hallinnoi Naturpolis Oy.

Lisätietoja projektipäällikkö Elise Ylitalolta, p. 0400 174 242, elise.ylitalo@naturpolis.fi

Katso ohje tästä.      Täytä ja tulosta hakulomake tästä

Taivalkosken kunnan työnantajille tarjoamista tuista löytyy lisätietoa täältä.

Nuoret urapolulle (NUORA) -hankkeen tavoitteet

Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Kuusamossa ja Taivalkoskella. Tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia uusia joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin. Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on kehittää monialaista yhteistyötä kuntien, alueen oppilaitosten, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. 

1) Nuorten työllistymiseen liittyvät tavoitteet
- Kuusamossa ja Taivalkoskella työttömänä olevien alle 30-vuotiaiden nuorten täystyöllisyys
- Mahdollisuus sujuvaan siirtymiseen työelämään
- Työtä tukevaa koulutusta joustavasti työn ohella
- Mahdollisuus työllistyä ja kouluttautua kotipaikkakunnalla
- Ohjaus muihin palveluihin ja koulutukseen

2) Yritysten työvoiman tarpeisiin liittyvät tavoitteet
- Mahdollisuus saada yritykselle paikallista, alueelle sitoutunutta työvoimaa
- Tuki työntekijöiden osaamisen kehittymiselle nuorille suunnatun työllistymistä edistävän koulutuksen avulla
- Työllistämiskynnyksen alentuminen

Toimenpiteet:
Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on suunnitella yhdessä nuorten kanssa jokaiselle oma henkilökohtainen työllistymisen polku ja seurata työllistymisen toteutumista. Keskeisinä toimenpiteinä on myös auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja alentaa yritysten työllistämiskynnystä. Toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

Työpaketti 1: Nuorten työllistymistä toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 2: Yritysten työvoiman saantia toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 3: Hankkeen yleiset, nuorten työllistymistä ja yritysten työvoiman saantia tukevat toimenpiteet.

Hanke toteutetaan ajalla 01.08.2018 - 31.07.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 482 745 eur, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR:n ja valtion rahoitusta 386 196 eur (80%). Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 96 549 eur (20%). 

 LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Elise Ylitalo
Nuorten työnohjaaja Esa Hietala

TYÖLLISYYSPALVELUT

Työllisyyskoordinaattori Mailis Vallioniemi

Luonnontuotteet kansallispuistoihin

Kansainvälinen matkailu on kasvanut nopeasti viime vuosina. Matkailun kasvun odotetaan jatkuvan positiivisena, ja sen painopisteitä tulevat olemaan kesämatkailu, kansallispuistot ja ympäristöarvojen huomioiminen. Nämä, samoin kuin arktisuus, puhtaus, turvallisuus ja aitous ovat arvoja ja trendejä, jotka yhdistävät matkailua sekä luonnontuote- ja elintarvikealaa. Niitä yhdistää villiruoka, joka on Koillismaalla brändätty erityisesti matkailijat ja kansainväliset asiakkaat huomioiden.

Luonnontuotteet kansallispuistoihin -hankkeen tavoitteena on käynnistää kolmen luonnontuotealalla toimivan yrityksen välinen yhteistyö, jonka avulla:

1) luonnontuotealan mikroyritysten liiketoimintaa kehitetään matkailutoimialan rajapintayhteistyön avulla,

2) edistetään yritysten kansainvälisiä myyntivalmiuksia,

3) kehitetään jalostukseen tarvittavien luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuutta ja arvoketjua keruusta loppuasiakkaalle.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 54 681,34€, josta EU:n ja valtion rahoitusosuus on 32.808,80€. Sekä Koillismaan Leader että Leader Pohjoisin Lappi toimivat hankkeen rahoittajina. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019 - 31.12.2020.Logot ver 2.JPG

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma)

     Pudasjärven Kehitys Oy Logo.jpg  naturpolis_logo_keskikoko.jpgely_keskus_logo.png        eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg

 

HANKE PÄÄTTYNYT 31.8.2020

-----------------------------------------------------------------  

Kuinka brändistä tehdään voimallinen työkalu myyntinne edistämiseen? Miten WildFood -brändistä luodaan alueen keulakuva? Tule matkailuyritysten ja elintarvikevalmistajien yhteiseen työpajaan saamaan eväitä brändimarkkinointiinne!

Brändityöpajapäivät 13. – 14.5. ja 26.5. klo 12 – 16, toteutus Teams-etäyhteydellä.

Koillismaan alueen ruokakulttuuri, raaka-aineet ja elämyksellinen luonto tarjoavat lukemattomat mahdollisuudet bränditarinoiden luomiseen. Onko yrityksenne brändi vahva ja vetovoimainen? Edistääkö brändinne tuotteidenne myyntiä? Miten brändimarkkinointia voidaan tehdä nykyistä voimallisemmin?

Tervetuloa matkailuyrittäjien ja elintarvikevalmistajien yhteiseen brändityöpajaan saamaan kullanarvoisia neuvoja brändinne käyttöön ja kehittämiseen! Kirkastetaan, mitkä ovat brändinne hyödyt ja käyttömahdollisuudet. Case-kohteena kehitetään erityisesti WildFood-brändin tulevaisuutta. Päivitetään WildFood-brändin käyttösäännöt tähän päivään niin, että ne palvelevat alueen yrittäjiä ja mahdollistavat brändin käytön ja tulovirran kasvun. Jos et vielä kuulu WildFood-brändin käyttäjiin, saat opastusta brändin käyttöönottoon. Tarjolla on siis ainutlaatuisen monipuolinen brändisparraus Koillismaan yrittäjille. Kaikki matkailualan toimijat, yritykset, kehittäjät ja eintarvikevalmistajat, tervetuloa joukolla mukaan!

Työpajapäivien ohjelma:

1. työpajapäivä ke 13.5. klo 12 – 16. Aiheena: Miten brändistä tehdään myynnin edistämisen väline

Työpajan esitysmateriaali:

- Riikka Salokannel, Miten brändistä tehdään myynninedistämisen väline

2. työpajapäivä to 14.5. klo 12 – 16. Aiheena: WildFood –brändin säännöt ja hallinnointi

3. työpajapäivä  ti 26.5. klo 12 – 16. Aiheena: WildFood–brändin käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Katso tarkemmat ohjelmatiedot tästä. Asiantuntijoina toimivat brändinrakennuksen pitkän linjan ammattilainen Riikka Salokannel ja kaupallistamisen osaaja Juho Ikonen LaplandFoodClubista.

Tutustu myös Riikka Salokanteleen laatimaan Ekologiset pakkaukset villiruoalle -raporttiin.

Työpajan 26.5.2020 esitysmateriaalit löytyvät alla olevista linkeistä:

Ilmoittaudu viimeistään ma 11.5. Kaisa Soppelalle, kaisa.soppela@naturpolis.fi tai puh. 040 830 7347. Lähetämme ilmoittautuneille TEAMS-linkin työpajoja edeltävänä päivänä. Osallistuminen on maksutonta ja kuuluu osana VILMA-hankkeen toteutukseen.

Tervetuloa mukaan!

 

-----------------------------------------------------------------  

Kuinka kehitetään menestystuotteita kotimaan markkinoille tai vientiin? Odotettu VILMA-hankkeen tuotekehitystyöpaja käynnistyy! Ilmoittaudu mukaan 22. – 23.4. työpajapäiviin viimeistään ke 15.4. mennessä. Työpaja toteutetaan Teams-etäyhteydellä.

Suomen parhaat tuotekehittäjät sparraavat tuotteitanne VILMA-hankkeen tuotekehitystyöpajassa 22. – 23.4.! Suomalainen Menestysresepti-TV-sarjasta tutuksi tullut Foodwest Oy järjestää kahden päivän inspriroivan tuotekehitysspurtin Koillismaan elintarvikevalmistajille. Foodwestin asiantuntijat tutkivat, kehittävät, ideoivat ja kommentoivat tuotteitanne – tosin etänä ja virtuaalisesti poikkeustilanteesta johtuen.

Saatte käytännön ohjausta tuotteiden kauppakuntoisuuden parantamiseen ja vientivalmiuden nostamiseen mm. kahdenkeskisten puhelinklinikoiden avulla. Markkinatietoa Japanin ja Ranskan kuluttajatutkimuksesta ja kotimaan markkinaselvityksestä sovelletaan käytäntöön. Myös pakkaussuunnittelun teema on esillä – asiantuntijana Riikka Salokannel. Katso tarkempi ohjelma liitteestä. Kahden päivän intensiivinen kokonaisuus on rakennettu räätälöidysti Koillismaan alueen elintarviketuottajille. Nyt kaikki tuotekehittäjät ja tuoteparannuksien tekijät joukolla mukaan!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään ke 15.4. Kaisa Soppelalle, kaisa.soppela@naturpolis.fi tai puh. 040 830 7347. Eeva-Liisa Häkli tai Harri Latva-Mäenpää Foodwestistä soittavat osallistujille 15. – 21.4. välisenä aikana ja käyvät läpi teidän tuotekehitystarpeitanne. Saatte heiltä vielä tarkemmin kuulla, mitä työpajapäivien aikana tapahtuu ja miten päiviin kannattaa valmistautua, jotta saatte niistä parhaan hyödyn irti. 

Työpajapäivä ke 22.4. klo 12 – 17 (Teamsiin voi liittyä klo 11.30 alkaen). Aiheena: Trendejä, konsepteja, menestystekijöitä sekä pakkausosaamista ideoinnin ja tuotekehityksen lähtökohdaksi.

Työpajan esitysmateriaalit:

Työpajapäivä to 23.4. klo 11 – 17 (Teamsiin voi liittyä klo 10.30 alkaen). Aiheena: Ideoiden työstämistä kaupallistamissuunnitelmiksi. Asiantuntijat antavat palautetta tuoteideoista ja suunnitelmista kotimaan ja vientimarkkinoiden näkökulmasta.

Työpajan esitysmateriaalit:

******************************************************  

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hankkeen kevät on täynnä yrittäjien toiveiden pohjalta suunniteltuja työpajoja. Viime syksynä käynnistyneen hankkeen toimenpiteet on haluttu alusta saakka räätälöidä aidosti vastaamaan Koillismaan elintarvikeyritysten kotimaan myynnin ja viennin kehittämistarpeisiin. Yritysten toiveita hankkeen toimenpiteiksi kuultiin ensimmäisessä Kasvu-työpajassa, ja siellä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta Vilman asiantuntijatiimi on suunnitellut kevään tulevan Kasvu-työpajojen sarjan.

Hankkeessa toteutetut Japaniin ja Ranskaan suuntautuvat kuluttajatutkimukset sekä kotimaan myyntikanavaselvitys valmistuivat, niiden tuloksia purettiin yritysten kanssa Kasvun mahdollisuudet -työpajassa maaliskuussa Pudasjärvellä. Myöhemmissä työpajoissa pureudutaan muun muassa menestystuotteiden kehittämiseen, alueellisen brändin vahvistamiseen, ekologiseen pakkaamiseen sekä verkostoiden merkitykseen kasvun mahdollistajana. Kunkin työpajan vetää kyseisen aihepiirin asiantuntija. Yrityksille on siis keväällä tarjolla rautaisannos tietotaitoa toimintansa kehittämiseen. Työpajojen aikataulun ja tarkemmat kuvaukset löytyvät tästä hankkeen esitteestä.

-------------------------------------------------------------------  

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hanke kartoittaa kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Hankealueella on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa. Hankkeen tavoitteena on alueen kehityksen ja elinvoimaisuuden edistäminen yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia parantamalla. 

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan

1) kysynnän kartoitus hankealueen tuotteille,
2) selvitys tuotteiden tarjonnasta,
3) arvoverkkojen tunnistaminen, mitä yhteistyöverkostoja on rakennettavissa tuotteiden raaka-ainehankintaan, jalostukseen, myyntiin ja jakeluun tuotteiden saattamiseksi kotimaan ja kansainvälisille markkinoille sekä
4) arvoketjujen toimijoiden verkostoiminen.

Koillismaan yrityksille pyritään rakentamaan kunta- ja maakuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja muiden elintarvikeviennin toimijoiden kanssa. Näillä arvoketjuilla tähdätään lisäresurssien luomiseen ja monipuolisempien vientimahdollisuuksien avaamiseen koillismaalaisille yrityksille.

Hanke toteutetaan ajalla 15.8.2019 - 31.8.2020. Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, ja osatoteuttajana toimii Pudasjärven Kehitys Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 209.069,44 euroa, josta on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää EU:n valtion tukea 198.615,96 euroa, ja kuntarahoitusta 10.453,48 euroa.

Katso hankkeen esite tästä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaisa Soppela

MaitoNet -hanke

eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg  ely_keskus_logo.png

MaitoNet -hankkeen pääkohderyhmän muodostavat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion maitotilayrittäjät. Hankkeen keskeisenä perustana on alueella toteutettu Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys.

Hanke tarjoaa koulutusta maatilayrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen osa-alueina asiakkaat, talous, prosessit, sekä oppiminen ja osaamisen. Hankkeen koulutuksiin sisältyvät osiot maatilan sukupolvenvaihdokseen, tilusjärjestelyihin, biokaasuntuotantoon, sekä yrittäjien työhyvinvointiin liittyvistä koulutuksista. Tärkeän osuuden hankkeenkokonaisuudessa oppimisen ja vertaistuen osalta muodostavat yrittäjien keskinäiset tapaamiset, sekä sidosryhmätapaamiset.

Hankkeen tuloksena kohderyhmän johtamistaitojen, yhteisöllisyyden, sidosryhmäsuhteiden, sekä työhyvinvoinnin parantumisen myötä luodaan edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Tilusjärjestelyistä ja biokaasutuotannosta tiedottaminen avaa uusia mahdollisuuksia toteutettavaksi oman liiketoiminnan kannattavuuden tueksi. SPV:stä jaettava tieto edistää vaihdoksia ja sitä kautta myös investointeja.

Hankkeen kesto on 1.1.2020 - 30.6.2022 ja varsinainen toiminta-aika 24 kk. Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 500,40 eur, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 179 550,36 eur, ja yksityisrahoituksen osuus on 19 950,04 eur.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Hannu Virranniemi

Ordinary Man in a Great War

Karelia_logot_yhteistyöhanke_FI.jpg Euroregion logo .jpgKUHMO-logo_siniharmaa.jpg  Suomussalmi logo_2.jpg
 
Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin on yhteinen rikas kulttuuri- ja sotahistoria, sekä pitkä rauhanajan kumppanuus, mikä tekee alueesta vetovoimaisen ja houkuttelevan myös matkailullisesti. Historiakohteita ei tunneta, ne ovat usein hankalasti saavutettavissa olevia yksittäisiä käyntikohteita, eikä niitä hyödynnetä matkailumarkkinoinnissa niin paljon kuin olisi mahdollista. Sotahistoriaan liittyy paljon tarinoita ja ihmisiin tai paikkoihin liittyvää erityistä tietoa, jolla voidaan täydentää virallista historiaa ja saada siten historiakohteita nostettua esiin matkailijoille kiinnostavalla tavalla. 
 
Ordinary Man in a Great War -hankkeen tavoitteet:
 
•Yhdistetään Suomen ja Venäjän puolen sotahistoriakohteet matkailulliseksi rengasreitiksi. Tuotteistetaan yksittäiset sotahistoriakohteet tuoteperheeksi ja kerätään niihin liittyviä tarinoita, joita hyödynnetään kohteiden ja rengasreitin nykyaikaisessa markkinoinnissa. Tuodaan kohteet ja reitti osaksi kansainvälistä matkailumarkkinointia.
•Parannetaan matkailutoimijoiden tietoutta sotahistoriakohteista ja kehitetään kulttuuritoimijoiden osaamista ja näkemystä historiakohteiden matkailullisesta markkinoinnista -> matkailijoiden määrän lisääminen
•Parannetaan yksittäisten kohteiden rakenteita ja laatua erityisesti Venäjän puolella: rakentamista ja korjaustöitä sekä näyttelyitä oheismateriaaleineen.
 
Tätä hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 30.6.2022, ja kustannusarvio 607 440€, josta Suomen osuus n. 200 000 €.  Rahoitusosuudet ovat:  Karelia CBC 90%  546 696€, Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski) 5 000€, Suomussalmi  3 000€, Kuhmo  3 000€, Euroregion ry  3 000€, Venäläiset partnerit  46 744€.
 
Karelia CBC -ohjelma

LISÄTIETOJA:

Projektikoordinaattori Mika Viitanen

Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle

KeMa logot yhdessä (002).png

 

Matkailu on kansainvälinen toimiala, jossa yritykset joutuvat jatkuvasti sopeutumaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Huoli ilmastonmuutoksesta aiheuttaa nopeita reagointitarpeita. Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -kehitysohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland (STF) -merkin. Merkki markkinoinnillisena kokonaisuutena tulee helpottamaan Suomen kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä. STF -destinaatiomerkki myönnetään alueelle, jonka matkailuyrityksistä 51% on saanut yritystason merkin. Yritystason merkin saaminen edellyttää, että yrityksellä on jokin ohjelmaan hyväksytty kestävää matkailua edistävä sertifikaatti. Yritysten ja destinaatioiden vastuullisuustyön tueksi tarvitaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Suomussalmella selkeästi lisätukea, jotta kestävän kehityksen edistämiseksi vaadittava työ saadaan alulle ja yritykset rohkaistua mukaan.

Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle -hankkeessa toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Suomussalmella ympäristö- ja laatusertifiointeihin valmentavia toimenpiteitä, joihin on tavoitteena saada vähintään 51% matkailuyrityksistä osallistumaan. Lisäksi tavoitteena on lisätä yritysten ja työntekijöiden osaamista ympäristötietoisuudessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja hiilikädenjäljestä tiedottamisessa.

Laadullisena tavoitteena on lisätä hankkeen toiminta-alueen matkailuyritysten välistä yhteistyötä ja kehittää niiden käytäntöjä, tuotteita ja palveluja kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Sitä kautta myös matkailualueiden maine vastuullisina matkakohteina kehittyy asiakkaiden keskuudessa, millä voidaan varmistaa yritysten ja alueiden kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Hankkeeseen osallistuvat matkailualueet tekevät jo yhteistyötä matkailun kehittämisessä, mutta hankkeen ja yhteisen kehittämistavoitteen myötä sitä pyritään edelleen tiivistämään.

Hankkeen kesto on 15.04.2020 - 30.06.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 156 244,40 eur, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 124 995,52 eur, ja yksityisrahoituksen osuus on 31 248,88 eur.

Hankkeen esittelytilaisuus järjestettiin Taivalkoskella ke 13.5.2020. Webinaarin videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali tästä.

Hankkeen toimesta järjestettiin Vastuullisen matkailun valmennus -webinaarit, joiden tallenteet löytyvät oheisista linkeistä:

Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle -hankkeen toimesta järjestettiin hankkeen ja tulevien toimenpiteiden esittely, Sustainable Travel Finland -tapaaminen ke 3.6.2020. Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy tästä.

Hankkeen toimesta järjestettiin 5.10.2020 vastuullisen matkailun valmennukset, joissa valmentajana toimi keväälläkin Sustainable Travel Finland -valmennukset vetänyt Anu Nylund Mood of Finland.

Tutustu päivän sisältöihin alla olevista linkeistä: 

 

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Liisa Mäkelä

Kestävän tulevaisuuden metsät

ely_keskus_logo.png   eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg   VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

 

 
Monet yrityksistä kärsivät tällä hetkellä osaavan työvoiman saatavuusongelmista. Alan tunnettuutta ja houkuttavuutta olisi lisättävä, jotta Koillismaalla olevia nuoria saataisiin kouluttautumaan ja hakeutumaan metsä- ja puutoimialalle. 
 
Kestävän tulevaisuuden metsät -hankkeen tavoitteet ja niihin tähtäävät toimenpiteet ovat:
 
1.Luoda metsä- ja puutoimialalle yhteinen toimialamielikuva, jossa keskeisinä teemoina ovat kestävyys ja vastuullisuus.
  • Mielikuvatutkimus (Koillismaa & Suomi)
  • Mielikuvatutkimusten tulosten hyödyntäminen (työpajat)
  • Paikallisen puun tarina (sisällöntuotanto, av-tuotanto, viestintäsuunnitelma)
  • Ympäristö- ja vastuullisuusviestinnän kehittäminen (hiilitaselaskennan tulokset, puurakentamisen ja metsien kestävän käytön näkökulmien esiintuominen)

2.Tuoda näkyviin alueen metsä- ja puutoimialan arvoketju sekä suunnitella ja rakentaa sille yhteinen toimintamalli. Selvittää alueen puutoimialan arvoketjun kehittymis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.
  • Nykytilan kartoitus
  • Kumppanuudet ja verkostot (alueen sisäiset, alueiden väliset, alueen ulkopuoliset)
  • Arvoketjun kehittymis- ja kansainvälistymismahdollisuuksien lisääminen (markkinakartoitus, valtakunnalliset vienninedistämistoimet)
 
3.Selvittää metsä- ja puutoimialan hyödynnettäväksi soveltuva hiililaskentamalli ja kehittää hiilikädenjäljestä tiedottamista
  • Lisätään yhteistyötä toimialan edunvalvontajärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa
  • Tuloksia ja toimenpiteitä hyödynnetään TP1 vastuullisuus- ja ympäristöviestinnän kehittämisessä. 

Hankkeen tuloksena alueen yritysten yhteistyö lisääntyy, yritysten toimintaympäristö kehittyy ja kilpailukyky vahvistuu, sekä mahdollisuudet ja osaaminen kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen lisääntyvät. Metsä- ja puutoimialan tunnettuus paranee ja  mielikuva kestävänä ja vastuullisena toimialana vahvistuu. Toimenpiteet luovat pohjaa uusille tuotteille, palveluille, yritystoiminnalle sekä investoinneille.

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2020 - 31.12.2021. Sen kokonaisbudjetti on 151.968 eur, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 121.570 eur (80%). Alueen omarahoitus 20% tulee Seudullisesta kehittämisrahastosta.

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö

Tanja Koukkula

Koillismaan metsä- ja puutoimiala yhdessä maailmalle

eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpgely_keskus_logo.png     leader_koillismaa_logo.jpg

Metsäklusteri on tärkeä työllistäjä Koillismaalla ja liikevaihdolla mitattuna aluetaloudellisesti merkittävin toimiala. Koillismaan elinvoima kumpuaa sen metsistä, ja metsä- ja puutoimialan ansiosta metsän jalostusarvo jakautuukin tuhansiin Koillismaan koteihin. Alueen vetovoima, työpaikat sekä yritystoiminnan kehitysmahdollisuudet ovat toiminnan ydin ja metsätaloudella on tässä keskeinen rooli. Puun käytön ekologisuus, vastuullisuus ja monimuotoisuus ovat Koillismaan metsä- ja puutoimialalle suuri mahdollisuus.

Metsä- ja puutoimialan juuri rekisteröity toimialaryhmä, Northern Forest & Wood ry, on yhdistys, jonka kautta halutaan vaikuttaa tulevaisuuteen ja tuoda esiin Koillismaan metsien hyödyntämättömät mahdollisuudet. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Koillismaan alueella metsä- ja puualan yhteistyötä ja puurakentamista, lisätä alan vetovoimaa ja kehitystä sekä toimia edunvalvojana.

Koillismaan metsä- ja puutoimialan yritysten kanssa yhteistyössä koostettu Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma on juuri valmistunut ja kehittämisohjelmassa onkin määritetty toimialan tärkeimmät kehittämiskohteet tuleville vuosille. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä kehittämiskohteena ohjelmassa on noussut esiin tarve yhteiselle kestävälle ja vastuulliselle toimialamielikuvan luomiselle, mikä lisäisi yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, kansainvälistymistä, investointimahdollisuuksia sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Yhteisen toimialamielikuvan avulla pyritään lisäämään alan tunnettuutta ja houkuttavuutta, jotta alalle ja alueelle saataisiin lisää työvoimaa. Käynnissä oleva ilmastokeskustelu vaikuttaa myös metsä- ja puutoimialaan. Toimialalla onkin tarve pystyä kertomaan ilmastovaikutuksista sekä kestävistä toimintatavoista kannolta jatkojalosteisiin asti. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteinen toimialamielikuva sekä markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuus Koillismaan metsä- ja puutuotteiden sekä -palveluiden tarjontaan.

Koillismaan metsä- ja puutoimiala yhdessä maailmalle -hanketta hallinnoi Naturpolis Oy, ja sitä toteutetaan yhteistyössä Northern Forest & Wood ry:n kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 10.035,20€, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää EU:n ja valtion rahoitusta 6422,53€, muuta julkista rahoitusta 1.605,63, ja yksityisrahoitusta 2.007,04€

Hanke toteutetaan ajalla 1.5. – 31.12.2020. 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Tanja Koukkula

Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi

ely_keskus_logo.png    Posio logo.jpg  Pudasjärvi_uusi.png   KAO_Kuusamo_UUSI_VÄRI-01 (002).pnglogo osao.png  ksak-logo-vari-vaaka-iso.jpg   Vipuvoimaa 2014-2020.jpg  EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png  

JobBoost-hankkeessa haetaan laaja-alaisesti ratkaisuja Koillismaan työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen toimilla edistetään työnhakijoiden tavoitettavuutta sekä ohjautumista työhön, koulutukseen sekä muihin palveluihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:
 • Tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen palveluihin ja työpaikkoihin huomioiden erityisryhmien (kuten nuoret ja maahanmuuttajat) erityistarpeet.
 • Vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin
 • Vastata kohtaantohaasteisiin ja parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta

Hankkeessa on kolme työpakettia:

TP1: Palveluprosessin kehittäminen
Palveluprosesseja kehitetään rakentamalla alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja, joilla sitoutetaan eri toimijoita kehittämään työllisyyspalveluihin liittyvää yhteistyötä palvelemaan tehokkaammin ja joustavammin työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeita. Paikallisia kumppanuusmalleja rakennetaan Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle. Osiossa kehitetään myös duuniagenttitoimintamallia.

TP2: Koulutusagenttitoiminnan kehittäminen
Työpaketin toimenpiteet liittyvät koulutusagenttitoiminnan kehittämiseen. Toiminnan tarkoitus on kartoittaa ja vastata niin työnhakijoiden kuin työnantajien osaamisen kehittämistarpeisiin yksilöllisesti ja joustavasti. Koulutusagentit tekevät tiivistä yhteistyötä duuniagenttien kanssa. Työpaketin toimenpiteitä toteuttavat Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.

TP3: Osaavan työvoiman rekrytointi
Osaavan työvoiman rekrytointia edistetään alueen työmahdollisuuksia markkinoimalla sekä rekrytointi- ja
asettautumismalleja kehittämällä. Toimenpiteissä huomioidaan erityisesti kansainväliseen rekrytointiin liittyvät
erityispiirteet. Toimenpiteitä toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla.

Kaikkiin päätavoitteisiin liittyy kunta- ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön kehittäminen sekä paikallistuntemuksen hyödyntäminen työllisyyteen liittyvissä prosesseissa. Tavoitteena on luoda pysyviä kumppanuusmalleja ja mielikuvaa yhtenäisestä työssäkäyntialueesta. 

Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy, osatoteuttajina Kainuun ammattiopisto Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pudasjärven kaupunki ja Posion kunta. Hanketta toteutetaan Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion alueella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,95 milj. euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitusta 1,56 milj. euroa (80%). Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 – 30.4.2023. 
 

Lisätietoja:  

TYÖLLISYYSPÄÄLLIKKÖ

Jouni Korhonen

Vetovoimana monipaikkaisuus

PPL-kuvana.jpg

 

Monipaikkaisuus ja etätyön tekeminen ovat nousseet koronapandemian aikana ilmiöksi, jota Koillismaalla kannattaa edistää ja hyödyntää elinvoiman kasvattamiseksi. Elämänlaatuun liittyvien tekijöiden uskotaan vahvistavan paikkakuntien mahdollisuuksia kilpailussa asukkaista ja työntekijöistä, kun vain etä- ja monipaikkaisen työn tekeminen tehdään puitteiden kannalta mahdolliseksi ja houkuttelevaksi.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella kuntakohtaisia toimenpiteitä monipaikkaisuuden edistämiseksi. Toimenpiteitä tullaan kirjaamaan suunnitelmiksi, mutta myös kokeilemaan jo hankkeen aikana. Huomiota kiinnitetään erityisesti digitaalisiin ja joustaviin palveluratkaisuihin, työn ja vapaa-ajan yhdistämistä helpottaviin muihin ratkaisuihin sekä nuoria ja lapsiperheitä kiinnostavien ratkaisujen löytämiseen. Myös viestinnän kehittäminen on olennainen osa suunnitelmia ja uusia toimintatapoja.

Työ toteutetaan kunnittain työpajatyöskentelyllä palvelumuotoilun keinoin. Kunnissa suunnitellaan ja kirjataan uusia toimintamalleja, joista vähintään yhtä/ kunta pyritään kokeilemaan käytännössä jo hankkeen aikana. Huomiota kiinnitetään kuntien virkamiesten ja päättäjien sitouttamiseen sekä suunnitelmien yhteensopivuuteen kuntastrategioiden kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 42.000 euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt 29.680  euron Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan. Seudullinen kehittämistyöryhmä on myöntänyt hankkeelle 12.720 euron kuntarahoituksen. Hanke toteutetaan Kuusamon ja Taivalkosken alueella ajalla  1.10.2020 - 31.5.2021.

 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Seija Väisänen

Hankkeiden loppuraportit

Hanketoiminnasta vastaava yhteyshenkilö

Ohjelmapäällikkö

Kirsi Kuosku
X