Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Vilma-hanke vietiin läpi hyvin tuloksin.

Koillismaalla on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa. Alueen vilkas matkailu tuo vientiin verrattavia myyntimahdollisuuksia alueen yrityksille, ja pohjoiseen eksotiikkaan ja puhtaaseen luontoon perustuvat tuotteet kiinnostavat kansainvälisiä asiakkaita. Koillismaan elintarvikeyrittäjillä on halu tarttua näihin mahdollisuuksiin, ja kasvattaa matkailijoille suuntautuvaa myyntiä ja kytkeytyä mukaan kansallisiin vienninedistämistoimiin.

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Hanke oli seuraava askel elintarvikealan pitkäjänteisessä kehittämistyössä Koillismaalla.

Hankkeessa toteutettiin muun muassa kotimaan myyntikanavaselvitys, kuluttajatutkimukset Ranskaan ja Japaniin sekä alueen sisäisten ja ylimaakunnallisten yhteistyömahdollisuuksien kartoitus. Hankkeen toimintaa suunnattiin vahvasti yritysten tarpeiden mukaan. Yritysten toiveesta hankkeessa tehtiin myös selvitys ekologisesta pakkaamisesta ja  tarjottiin koulutusta tuotekehitysprosessin hallintaan. Toimenpiteet toteutettiin hankkeen projektipäällikön,  asiantuntijapalveluiden tuottajan ja  yritysten tiiviinä yhteistyönä. Hankkeeseen osallistui 22 elintarvikeyritystä  ja 22 matkailu-, majoitus-, hyvinvointi- ja ravintola-alan yritystä  Koillismaalta.

Yrityksille tuotettiin ja välitettiin tietoa Koillismaan elintarviketuotteiden kysynnästä kotimaan ja vientimarkkinoilla sekä tunnistettiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten osaamista vahvistettiin vientivalmiuksien, tuotekehityksen, pakkaamisen ja brändäämisen osalta. Yrityksille myös esiteltiin laaja joukko asiantuntijoita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä alueen yritysten kanssa.

-Tiedon ja osaamisen lisääntyminen toi yrityksille uskallusta ja varmuutta edetä yritystoimintansa kehittämisessä. Myös yritysten kynnys asiantuntijapalveluiden käyttöön madaltui hankkeen aikana. Hankkeen palautekyselyn perusteella yrityksissä on käynnistynyt prosesseja uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseksi. Yritykset kertoivat myös löytäneensä uusia yhteistyökumppaneita ja kokivat verkostonsa  laajentuneen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Soppela. -Hankkeesta  lähti liikkeelle useita jatkokehitystoimia, mikä oli yksi aktivointihankkeen keskeisiä tavoitteita. Hanke myös toi yritysten ulottuville paljon asiantuntijaosaamista. Linkit hankkeessa tuotetuista materiaaleista löytyvät Naturpolis Oy:n nettisivuille tallennettavasta hankkeen loppuraportista, josta ne ovat yritysten hyödynnettävissä jatkossakin, jatkaa  Soppela.

Hanke toteutettiin ajalla 15.8.2019 - 31.8.2020. Sitä hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, ja osatoteuttajana toimi Pudasjärven Kehitys Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 209.069 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää EU:n valtion tukea  198.615 euroa, ja kuntarahoitusta 10.453 euroa.

X