Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Kuusamon ja Taivalkosken myöntämää lisärahoitusta nyt haettavana

Lisärahoitusta seudulliseen kehittämisrahastoon

Kuusamon kaupunki on päättänyt 400 000 euron ja Taivalkosken kunta 100 000 euron lisärahoituksesta seudulliseen kehittämisrahastoon. Rahoituksella tuetaan kuntakohtaisesti elinkeinoja ja toimialoja pääsemään koronapandemian aiheuttaman akuutin kriisivaiheen yli ja turvataan niille mahdollisuus myös kehittämistoimenpiteisiin.

Seudullisesta kehittämisrahastosta myönnetään tukea kehittämisrahaston sääntöjen mukaisesti. Kuntien erillisrahoitusta suunnataan siten, että sillä tuetaan

  • yritysten yhteisiä tai
  • toimialakohtaisia tai
  • muutoin yritystoimintaa ja kaupungin/ kunnan elinvoimaa tukevia elinkeinoelämälähtöisiä hankkeita tai muita toimenpiteitä.

Rahoitusta voidaan myöntää myös aluetaloudellisesti merkittävien, jo olemassa olevien toimintojen tukemiseen tässä kriisitilanteessa, jossa rahoitusongelmat uhkaavat niiden toteutumista tai olemassaoloa.

Kehittämisrahastolle suunnatut hakemukset arvioidaan, ja jos niissä on kysymys yrityskohtaisen toiminnan kehittämisestä, hakemus ohjataan eteenpäin yritystukitoimenpiteiden piiriin.

Seudulliselle kehittämistyöryhmälle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen pyydetään toimittamaan  ohjelmapäällikkö Kirsi Kuoskulle sähköpostiin kirsi.kuosku@naturpolis.fi 

Lisätietoja:
Kirsi Kuosku, kirsi.kuosku@naturpolis.fi, puh. 0400 375 930.

X